Dreams real estate management
 
בחר
שוק
חברות נדל"ן מניב
קניונים
מרכזים מסחריים
בעלי חניונים למנויים
רשתות שיווק
ארגונים עתירי נדל"ן
ארגונים ששוכרים הרבה נדל"ן
חברות ניהול נדל"ן
תאגידי נדל"ן
בנייני משרדים
חברות משכנות
מעונות אוניברסיטה / מכללה
 עו"ד/רו"ח מנהלי נדל"ן
חברות נדל"ן בורסאיות
חברות לשיווק נדל"ן מניב
מחסנים ומבני תעשיה
 

מערכת בסיסיתמודול אלפון דיירים / לקוחות / בעלים

המערכת מכילה את כל פרטי הדיירים בעלים ושותפויות ומפיקה דיווחים ושאילתות אודות הדיירים והבעלים.
מערכת הדיירים מאפשרת בין היתר לרכז חשבון של דייר אחד ששכר מספר נכסים.

מודול בתי עסק/נכסים

המערכת מתארת את הנכס כפי שהוא מופיע בתסריט כלומר בחלוקה לחנויות,  מחסנים, משרדים וכדו' , פרטי רישוי, תיכנון, שווי, מיסי ארנונה, וכד' . המערכת שומרת על היסטוריית פיצולים ומיזוגים.

מודול חוזים

המערכת מכילה את פרטי החוזה כפי שנחתמו בין הדייר לחברה או בין החברה למשכיר. הנתונים מחולקים לפרטים אינפורמטיביים ופרטים לצורכי התחשבנות.
המערכת מנהלת את השטחים השונים הנמצאים בחוזה, מסמכים הקשורים לחוזה, אופציות להארכה , בטחונות, תזכורות פרטי הו"ק וכד'.

 תיאור מערכת

דרימס לוגו
   כותרת 1    צור קשר

shlomo.levvy@gmail.com טל: 054-7088850 כתובת: המלאכה 22 פארק אפק ראש העין ת.ד 11369

dreams real estate | פרופיל חברה | תיאור מערכת | שירותים | תמיכה | סיפורי לקוחות | צרו קשר.
באתר זה תוכלו לקרוא על ניהול שכירות נדל"ן, מפת אתר, תקציב נדל"ן, תוכנת נדל"ן, תוכנה לניהול קניונים, תוכנה לניהול נדל"ן מניב, ניהול נדל"ן, ניהול נדל"ן רשתות, ניהול נדל"ן מניב, ניהול מעונות סטודנטים, ניהול מדידות נדל"ן, ניהול חניונים למנויים, ניהול השכרת נדל"ן, מערכת ממוחשבת לניהול נכסים.
Copyright © 2001-2022 Net-style. All rights reserved.