Dreams real estate management
 
בחר
שוק
חברות נדל"ן מניב
קניונים
מרכזים מסחריים
בעלי חניונים למנויים
רשתות שיווק
ארגונים עתירי נדל"ן
ארגונים ששוכרים הרבה נדל"ן
חברות ניהול נדל"ן
תאגידי נדל"ן
בנייני משרדים
חברות משכנות
מעונות אוניברסיטה / מכללה
 עו"ד/רו"ח מנהלי נדל"ן
חברות נדל"ן בורסאיות
חברות לשיווק נדל"ן מניב
מחסנים ומבני תעשיה
 

מערכת לניהול קניונים

מודול פדיונות

המערכת נותנת פתרון לכל סוגי ההתחשבנות על בסיס פדיון.(אחוז מהמחזור של המשכיר).
המערכת קולטת את הפדיונות החודשיים ובהתאם להגדרות לפי בסיס החוזה מבצעת את החישובים המתאימים  במועד המתאים.
המערכת מבצעת חישובים חודשיים, תקופתיים ושנתיים. בחישוב השנתי מבצעת המערכת "יישור קו" מול ההתחשבנות החודשית בהתאם לנאמר בחוזה.
המערכת מאפשרת לקלוט את הפדיונות השנתיים המאושרים ע"י רואה החשבון, לבצע חישוב מדוייק מול החיובים החודשיים ולהפיק תעודה בגין ההפרש כולל תעודת הסבר אודות החישוב.

מודול ממשק לקריאת מוני חשמל, מים , גז.

המערכת תשלוף ישירות ממערכות המונים AMR - מדי חודש- את נתוני המונים של הדיירים – לצרכי הוצאת חשבונות חיוב חודשי – החשבונות ישולבו בחשבון השכירות החודשי שתפיק המערכת לדיירים.

מודול BI למקבלי ההחלטות / מנהל קניון / רשת קניונים

המערכת תנתח ותציג ביצועי הכנסות השוואתיים של הלקוחות השונים בקניון לפי מגזרים , מיקומים , שטחים וכד'. מאפשרת למקבל ההחלטות איתור נקודות חולשה ושיפורם , החלפת לקוח כושל במצליח , רכישת/מכירת קניון לפי ביצועיו וכד.

תצוגה למנהל קניון - לחץ כאן

 תיאור מערכת

דרימס לוגו
   כותרת 1    צור קשר

shlomo.levvy@gmail.com טל: 054-7088850 כתובת: המלאכה 22 פארק אפק ראש העין ת.ד 11369

dreams real estate | פרופיל חברה | תיאור מערכת | שירותים | תמיכה | סיפורי לקוחות | צרו קשר.
באתר זה תוכלו לקרוא על ניהול שכירות נדל"ן, מפת אתר, תקציב נדל"ן, תוכנת נדל"ן, תוכנה לניהול קניונים, תוכנה לניהול נדל"ן מניב, ניהול נדל"ן, ניהול נדל"ן רשתות, ניהול נדל"ן מניב, ניהול מעונות סטודנטים, ניהול מדידות נדל"ן, ניהול חניונים למנויים, ניהול השכרת נדל"ן, מערכת ממוחשבת לניהול נכסים.
Copyright © 2001-2022 Net-style. All rights reserved.