Dreams real estate management
 
בחר
שוק
חברות נדל"ן מניב
קניונים
מרכזים מסחריים
בעלי חניונים למנויים
רשתות שיווק
ארגונים עתירי נדל"ן
ארגונים ששוכרים הרבה נדל"ן
חברות ניהול נדל"ן
תאגידי נדל"ן
בנייני משרדים
חברות משכנות
מעונות אוניברסיטה / מכללה
 עו"ד/רו"ח מנהלי נדל"ן
חברות נדל"ן בורסאיות
חברות לשיווק נדל"ן מניב
מחסנים ומבני תעשיה
 

מערכת מורחבת

מודול ניהול סטטוטורי

ניהול יישובים, אתרים מבנים  - פרטי התכנון, גושים, חלקות, פרצלציות, תוכניות, רישום, מעקב רישום פרצלציות, ניהול מודדים, ניהול תשריטים ותוכניות כמסמכים סרוקים ומיפתוחם.

מודול Billing

המערכת מסוגלת לבצע התחשבנות לפי כל הקריטריונים הידועים כיום בעולם הנכסים.
המערכת מסוגלת לבצע בילינג בגין שטחים, בגין מונים כגון: מוני חשמל ומים, בגין חניות. כמו כן מסוגלת המערכת לבצע חישובים רטרואקטיביים.

מודול תזכורות

המערכת מנהלת תזכורות ברמת הנכס/חוזה הכוללות את תאריך הביצוע, נושא, תאריך התזכורת, גורם מבצע, גורם מפיק , גורם מאשר ועוד.

מודול אירועים

המערכת מנהלת היסטוריה של אירועים/פעילויות בחיי הנכס/חוזה.
WORK FLOW  לפי שלבים של האירוע.
בין היתר כולל יומן האירועים את סוג הפעילות (לפי טבלת סוגי פעילויות), תאריך רישום, תחילת הפעילות, פרטי הפעילות ועוד.

מודול הפקת תעודות חשבונאיות

בכל תחילת תקופה (בהתאם לחוזה) מופקות תעודות חיוב אוטומטיות וחשבוניות (לדיירים המתאימים), היוצרות את חיובי הדיירים. תעודות אלה נשלחות לדיירים ובהן מפורטות פרטי הדרישה לתשלום. לגבי נכסים שכורים ע"י החברה מופקות הוראות תשלום מתאימות למשכיר.
החיוב האוטומטי מורכב מפרמטרים רבים  בין היתר: סוגי הצמדות שונים, תעריפים שונים, תדירות תשלום וכדו'.
בנוסף לחיוב האוטומטי ניתן להפיק במערכת את כל התעודות הדרושות כגון: חשבונית/קבלה, קבלה, תעודת חיוב, תעודת זיכוי, חשבונית, חשבונית זיכוי, ביטול חשבונית/קבלה וכו'.
המערכת מטפלת בחיובי חשמל, מים גז וכו'. ניתן לייבא למערכת נתוני מונים ולהפיק תעודות אוטומטיות.
שיחזור תעודות: כל תעודה שהופקה במערכת ניתן לשחזרה בצורה מושלמת. ניתן להציגה במסך ולהדפיסה כהעתק.

מודול פיקדונות

המערכת מטפלת בפיקדון (סוג של בטחון במזומן) החל מחיוב הדייר , קליטת התקבול בגין פיקדון, וניהול מצבת הפיקדונות כולל שערוכים.

מודול בטחונות

המערכת מנהלת את הביטחונות הנדרשים מול הביטחונות בפועל, מפיקה מכתבים בפורמטים שונים כגון: הארכת ערבות, הגדלת/הקטנת ערבות, ביטול ערבות.
המערכת מפיקה דוחות בגין מצבת ערבויות, ערבויות בחסר וכו'.

מודול מס"ב – מערכת סליקה בנקאית- הוראות קבע


המערכת מאפשרת לשדר כל תעודה או קבוצה של תעודות למס"ב ולבצע גבייה אוטומטית של הסכומים מחשבון הלקוח. הכנת הרשומות למס"ב נעשית עפ"י התעודות השונות בניכוי תעודות הזיכוי כולל שליטה ידנית של המשתמש.
המערכת מפיקה קבלות אוטומטיות ופקודות יומן על בסיס המס"ב ששודר.

מודול קופה

המערכת  מנהלת קופה של הנח"ש הקולטת את כל הממסרים במזומן שנתקבלו, מאפשרת הפקדות לפי תאריכי פירעון ויוצרת טופס הפקדה ממוחשב לבנק.

מודול ממסרים דחויים

ניתן לנהל במערכת ממסרים דחויים פירעון אוטומטי והפקת חשבוניות קבלה במועד הפירעון.

מודול גיול חובות

בכל קליטה של חומר מתבצע שיוך של התקבול מול החיוב המתאים או להיפך.
כך ניתן להציג בזמן אמיתי את פירוט החובות העדכניים של הדייר לפי תעריפים וחודשים.

מודול הנהלת חשבונות

המערכת מוכרת ומאושרת ע"י שלטונות המס.
המערכת מנהלת הנהח"ש דו צדדית מלאה.
כל תעודה שמופקת במערכת יוצת פקודות יומן מתאימות.
המערכת הנה רב חברתית ומפיקה מאזני בוחן לפי חברות כולל מאזן מאוחד.
מודול זה מבטיח בקרה מלאה בכל המערכת ומבטיח תיעוד מלא אודות פעולות המשתמש.
המערכת מאפשרת לאתר כל תנועה לפי סכום, מספר פקודה, אסמכתא וכדו'.

מודול הקלות / הנחות

ניהול ההקלות / הנחות הניתנות לדיירים לתקופה מוגבלת בצורה מבוקרת – תוך שמירת המחיר המקורי – ואשור ההנחה על פי הרשאות מוסמכים בלבד , בגמר תקופת ההנחה המערכת תתריע אוטומטית ותחזור למחיר המקורי לאחר אישור המוסמך .

מודול הרשאות

ניתן להגדיר הרשאות ברמה פונקציונאלית  - למי מותר לצפות לקלוט ולעדכן וברמת נכסים – הרשאה למשתמש ברמת נכס. מיועד למנהל האדמיניסטרטיבי sys admin. של המערכת – ההרשאה עד רמת שדה.

מודול דוחות

במערכת מגוון רחב של דוחות ושאילתות – הן באספקט האדמיניסטרטיבי/ תפעולי כגון: משלוח מכתב אוטומטי לבנק בנושא הארכת ערבות, הן באספקט החשבונאי כגון: מאזני בוחן, דוחות גבייה וכדו, והן באספקט הניהולי כגון: ניתוח מחיר למטר, ניתוח הפדיונות במגזרים השונים בנכס , תכנון תקציב , הכנסות צפויות , תכנון מול ביצוע ,  וכו'.
מעקב אחר הוצאות ניהול ההוצאות ברמת הנכס כולל חלוקת הוצאות יחסית לפי שטחים , לפי דיירים , לפי בעלים , שותפים וקריטריונים אחרים.

מודול אחזור מידע

שליפה מתוחכמת של היסטוריה - ניתן לאתר, להקרין ולהדפיס את המסמכים המבוקשים. לדוגמא: שאילתא לאיתור כל המסמכים השייכים לחוזה מסוים והקשורים לתביעה משפטית.

מודול ניהול ארנונה

מעקב מול דרישות תשלום הארנונה לנכס  מהעירייה/מועצה מקומית – ואתראה אוטומטית בעת תשלום יתר.
מודול ממשק למאגרי נתונים אחרים/ תוכנות צד שלישי

המערכת מסוגלת ליצור ממשקים לכל סוג של מאגר נתונים כגון: Oracle, Ms-Sql ועוד, להעביר נתונים למערכות אחרות ולקלוט נתונים ממערכות אחרות.
קשר ל- MsOffice

למערכת קשר הדוק עם מוצרי ה-אופיס של מיקרוסופט וניתן בקלות להפיק דוחות באקסל לקשר מסמכי WORD ללקוחות וכד'.

 תיאור מערכת

דרימס לוגו
   כותרת 1    צור קשר

shlomo.levvy@gmail.com טל: 054-7088850 כתובת: המלאכה 22 פארק אפק ראש העין ת.ד 11369

dreams real estate | פרופיל חברה | תיאור מערכת | שירותים | תמיכה | סיפורי לקוחות | צרו קשר.
באתר זה תוכלו לקרוא על ניהול שכירות נדל"ן, מפת אתר, תקציב נדל"ן, תוכנת נדל"ן, תוכנה לניהול קניונים, תוכנה לניהול נדל"ן מניב, ניהול נדל"ן, ניהול נדל"ן רשתות, ניהול נדל"ן מניב, ניהול מעונות סטודנטים, ניהול מדידות נדל"ן, ניהול חניונים למנויים, ניהול השכרת נדל"ן, מערכת ממוחשבת לניהול נכסים.
Copyright © 2001-2022 Net-style. All rights reserved.