Dreams real estate management
 
בחר
שוק
חברות נדל"ן מניב
קניונים
מרכזים מסחריים
בעלי חניונים למנויים
רשתות שיווק
ארגונים עתירי נדל"ן
ארגונים ששוכרים הרבה נדל"ן
חברות ניהול נדל"ן
תאגידי נדל"ן
בנייני משרדים
חברות משכנות
מעונות אוניברסיטה / מכללה
 עו"ד/רו"ח מנהלי נדל"ן
חברות נדל"ן בורסאיות
חברות לשיווק נדל"ן מניב
מחסנים ומבני תעשיה
 

עוד רוח מנהלי נדלן

מדוע לנהל נכסים מניבים במערכת מחשוב ייעודית ?


• אי-הגשת חשבונות לשוכרי נכסים, בגין שכירות ו/או שימוש בחשמל/גז/מים.
• שגיאות, טעויות ופיגור בהתחשבנות עם השוכרים,
• אי-טיפול מבעוד מועד בהשכרה מחדש של נכס ששוכרו עוזב, נכסים נשארים ריקים ונגרם נזק.
• חוסר יכולת למעקב יעיל של גביית חשבונות וחיוב ריבית, כתוצאה מכך פגיעה בתזרים המזומנים.
• חוסר יכולת מעקב בנושא בטחונות/ערבויות, כתוצאה מכך ייתכן מצב של נכס מושכר ללא בטחונות.
• חוסר יכולת מעקב אחר התנהגות שוכרים, כתוצאה מכך חסר מידע לקבלת החלטות לגבי שוכרים.
• השקעת משאבים רבים בתהליכי עבודה איטיים, לא מדויקים ועם פתח לטעויות רבות.
• דיווחים לא מדויקים ועם רמת אמינות נכונה, ולכן אין להנהלה מידע נכון לצורך קבלת החלטות.
• להנהלה אין "אצבע על הדופק" הן לגבי התמונה הכוללת והן לגבי מקרים פרטניים, חשובים.
• חוסר יכולת תכנון מבעוד מועד , עקב איטיות ואי-דיוק של המידע המגיע למקבלי החלטות.
• מערכות רבות היום התחילו באקסלים יש לזכור שאקסל הוא מסך שניתן ל"שפץ" אותו ולהסתיר בתוכו כ"כ הרבה דברים , כך שבהרבה  פעם הוא לא מייצג את ההתנהלות החוזית האמיתית .
• חניונים מוצמדים לחוזה .

 תיאור מערכת

דרימס לוגו
   כותרת 1    צור קשר

shlomo.levvy@gmail.com טל: 054-7088850 כתובת: המלאכה 22 פארק אפק ראש העין ת.ד 11369

dreams real estate | פרופיל חברה | תיאור מערכת | שירותים | תמיכה | סיפורי לקוחות | צרו קשר.
באתר זה תוכלו לקרוא על ניהול שכירות נדל"ן, מפת אתר, תקציב נדל"ן, תוכנת נדל"ן, תוכנה לניהול קניונים, תוכנה לניהול נדל"ן מניב, ניהול נדל"ן, ניהול נדל"ן רשתות, ניהול נדל"ן מניב, ניהול מעונות סטודנטים, ניהול מדידות נדל"ן, ניהול חניונים למנויים, ניהול השכרת נדל"ן, מערכת ממוחשבת לניהול נכסים.
Copyright © 2001-2022 Net-style. All rights reserved.